14 Farklı Dil Eğitimi British School Ayrıcalığıyla

British School 25 yıldır sadece dil eğitimleri vermiş ve bu alanda binlerce öğrenci mezun etmiş; edindiği
deneyimlerle sürekli kendisini yenileyen farklı uygulamalar, farklı metodlar geliştirirken teknolojiyi eğitimle buluşturarak öğrencilerinin hizmetine sunmuştur. Deneyimli kadrosuyla dünyadaki gelişmeleri sürekli yakından inceleyerek en kaliteli eğitimi sunmaya devam etmektedir.

Çocuk İngilizcesi: Bilindiği üzere ilköğretim okullarında İngilizce eğitim 2.sınıftan başlamaktadır. Bunun gerekçesi ise çok daha erken yaşlarda dil öğrenmenin daha kolay olmasıdır. Dünyada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde dil sorunu bizim ülkemizden çok daha önceden çözülmüştür.
Örneğin; birçok alanda bizden daha az gelişmiş Afrika ve Arap ülkelerinde dahi dil sorunu çözülmüş yediden yetmişe halkın çoğu dünyanın ortak dili olan İngilizceyi konuşabilmektedir. Bizim ülkemizde yabancı dil bilen oranı çok düşüktür. Bunun nedeni ise devlet okullarımızda uygulanan yanlış eğitim metodlarıdır. Bizler ise eğitim metodumuzu değerli öğrencilerimizi merkeze alarak bir yabancı dili nasıl öğretilirden değil nasıl öğretilemezden yola çıkarak sağlam bir zemine oturttuk. Bize göre ülkemizde ilköğretimi bitiren her öğrenci en az bir yabancı dili konuşabilecek seviyeye gelmelidir. Yapılması gereken tek şey önce anne ve babaların buna inanması ve çocuklarına bu konuda destek olmasıdır.

Çocuk İngilizcesinde öncelikli amacımız; Öğrenciye sağlam temel üzerinde başlangıç yaparak İngilizceyi sevdirerek öğretmektir. İkinci olarak okul müfredatını da takip ederek derslerine destek olmaktır.

İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE EĞİTİMİMİZ:

Kurumumuzda ilköğretim İngilizce eğitimi 2 gruptan oluşmakta ve yeni 4+4 eğitim sistemine paralel olarak ilerlemektedir.

1. Grup; 2., 3., 4. Sınıflar

2. Grup; 5., 6., 7., 8. Sınıflardır.

MEB müfredatı kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerde okuldaki derslere destek olunması, İngilizce kelime ve gramer bilgilerinin arttırılması ve akıcı bir şekilde öğrencinin kendini ifade etmesi amaçlanmaktadır.
Kurumumuzdaki ilköğretim İngilizce eğitimimiz 10-12 kişilik sınıflarda verilmektedir. Toplam eğitim 200 saattir. Eğitimlerimiz hafta sonu (Cumartesi & Pazar) toplam 6 saattir. Ders saatleri isteğe göre düzenlenmektedir.

İLKÖĞRETİM YAZ OKULU

Yaz dönemini değerlendirmek amacıyla düzenlenen yaz okulları yoğun İngilizce dil eğitimi içeren programlardır. Yaz okulunda amaç kısa sürede yoğun bir şekilde öğrencilerin eksiklerini telafi etmek ya da kısa zamanda İngilizce ifade yeteneğini geliştirmektir.

İlköğretim yaz okulu eğitimi hafta içi verilmektedir. Öğrenciler haftada 4 gün; toplam 20 saat eğitim almaktadırlar. Toplam yaz okulu eğitimi 2 kurdan (Low Beginner & High Beginner seviyeleri) oluşmaktadır ve 200 saattir. Eğitimlerimiz Haziran ile Eylül ayları arasında olmaktadır ve ders gün ve saatleri aşağıdaki gibidir.