sınav ingilizcesi

British School 25 yıldır sadece dil eğitimleri vermiş ve bu alanda binlerce öğrenci mezun etmiş; edindiği
deneyimlerle sürekli kendisini yenileyen farklı uygulamalar, farklı metodlar geliştirirken teknolojiyi eğitimle buluşturarak öğrencilerinin hizmetine sunmuştur. Deneyimli kadrosuyla dünyadaki gelişmeleri sürekli yakından inceleyerek en kaliteli eğitimi sunmaya devam etmektedir.

Sınav İngilizcesi:

a. YDS

b. ÜNİVERSİTE HAZIRLIK ATLAMA PROGRAMI (PROFICIENCY EXAM)

c. TOEFL (TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE)

d. IELTS (INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)

a. YDS

YDS NEDİR?

2013 yılından itibaren ÖSYM tarafından, yabancı dil bilgisi seviye belirlemeye yönelik olarak, sadece Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) yapıldığından, diğer yabancı dil bilgisi seviye belirleme sınavları (ÜDS, KPDS vb.) yapılmamaktadır. Ayrıca; ÖSYM tarafından uygulanan ve içeriğinde yabancı dil sorusu/testi bulunan sınavlarda 2013 yılından itibaren yabancı dil sorusu/testi bulunmadığından, bu adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde YDS’den alacakları puanlar kullanılacaktır.

YDS'ye GİRİŞ AMACI

o Yabancı dil tazminatı
o Hazırlık programları
o Akademik personel ve lisansüstü eğitime giriş sınavı o Araştırma görevlisi yabancı dil yeterlik sınavı
o Doktora sınavı / Sanatta yeterlik çalışması
o Doçentlik bilim sınavı
o Diploma denklik işlemleri
o Ve diğer nedenler

YDS İÇERİĞİ

Dil bilgisi, tümce tamamlama, İngilizce-Türkçe ve Türkçe-İngilizce çeviri, uygun olmayan tümcelerin çıkarılması, paragraf tamamlama, diyalog tamamlama, okuma parçalarına bağlı olarak soru yanıtlama gibi bölümlerden oluşur. YDS’de 80 soru vardır ve toplam sınav süresi 2 saat 30 dakidadır.

o 90 -100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
o 80 – 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
o 70 – 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
o 60 – 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
o 50 – 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi.

c. ÜNİVERSİTE HAZIRLIK ATLAMA PROGRAMI (PROFICIENCY EXAM)

GİRİŞ AMACI

o Dilbilgisi (Grammar)
o Sözcük bilgisi (Vocabulary) o Okuma (Reading)
o Dinleme (Listening)
o Yazma (Writing)

Alanlarında üniversitelerin kendi seçtikleri sınav şekli ve akademik talepleri doğrultusunda hazırlanır. Sınav tarihleri, soru biçimleri üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermektedir.

HAZIRLIK ATLAMA EĞİTİMİMİZ

Eğitimimiz toplam 100 saatten oluşmaktadır. Bu programımız grammar, reading, writing, listening olmak üzere toplam dört aşamadan oluşmaktadır.

Gruplarımız maksimum 15 kişidir ve bu sayı ile en üst düzeyde verim almak amaçlanmıştır.

Eğitmenlerimiz üniversitelerin hazırlık atlama sistemleri hakkında bilgili, tecrübeli ve bu konuda uzmanlaşmış eğitmenlerden oluşmaktadırlar. Hafta içi ve hafta sonu eğitimlerimiz mevcuttur.

Detaylı bilgi için kurumumuza başvurunuz.

d. TOEFL (TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE)

TOEFL (Test Of English As a Foreign Language) sınavı ana dili İngilizce olmayanların Amerikan İngilizcesi bilgisini ölçmek amacıyla, Amerika’da New Jersey Eyaletinde bulunan Educational Testing Service (ETS) tarafından dünyanın pek çok merkezinde düzenlenen bir sınavdır.

GİRİŞ AMACI

Günümüzde İngilizce bilmek birçok kültürü bir araya getirmekte ve iletişimde büyük kolaylıklar sağlamaktadır. İngilizce hem akademik hem de ticari yaşamın temel unsuru haline gelmiştir. Uluslararası platformda akademik ya da ticari açıdan temel unsur olan İngilizce Test Of English as a Foreign Language (TOEFL IBT) sınavı ile belgelenmektedir. TOEFL Belgesi, yurtdışında lisans üstü programlara katılmak veya öğrenimini yurtdışında devam ettirmek isteyen bireyler için de büyük önem taşımaktadır.

Toefl sınavı:

Yurt içi ve yurt dışında lisans, yüksek lisans, doktora eğitimi yapmak isteyen

Yurtdışında bir işte çalışmak isteyen,

Mesleğinde yükselmek isteyen,

İngilizce bilgisini uluslararası bir sertifika ile belgelemek isteyen,

İngilizce yeterlilik belgesi ile çalıştığı kurumda dil tazminatı almak isteyen

Yabancı sermaye ortaklı işletmelerde kariyer yapmak isteyen tüm bireylere yönelik olarak hazırlanmıştır

TOEFL EĞİTİMİMİZ

Öğrencilerin temel olarak Intermediate ya da Upper-lntermediate seviyesinde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. Standart TOEFL programında kursiyerlere test tekniklerini edinebilmek, hızlı ve kolay soru çözebilmek, dinlediğini ve okuduğunu anlayabilmek, düşüncelerini kurallı ve anlaşılır bir şekilde yazabilmek, İngilizce konuşabilmek ve İngilizce’yi etkin olarak kullanabilmek için modern metodlar ile Toefl eğitimi verilmektedir. Ders saatleri kursiyerlerin tercihi doğrultusunda, hafta sonu veya hafta içi olarak ayarlanabilir.

Detaylı bilgi için kurumumuza başvurunuz.

e. IELTS (INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)

IELTS yani uluslararası İngiliz Dili Sınav Sistemi İngilizce dili sınav sistemi dil seviyenizi belirlemek için uluslararası alanda geçerliliğe sahip bir sınavdır.

IELTS sınavı akademik ve genel amaçlı olmak üzere iki türde yapılmaktadır.

Akademik Sınav: İngilizce konuşulan bir ülkede üniversite eğitimi almak veya mesleğini icra etmek isteyenler için gereklidir. Akademik amaçlı kullanacağınız yüksek bir IELTS sonucu (genellikle 6 ve üzeri) dünya genelinde birçok üniversite hazırlık sınıfından muaf olmak için yeterlidir.

Genel Amaçlı Sınav: Akademik olmayan çalışma, staj, göçmenlik gibi başvurular için gereklidir.

IELTS İÇERİĞİ

Sınavda 4 alandaki yetkinliğin belirlenmesidir.Bu bölümler dinleme, okuma, yazma ve konuşmadan oluşur ve her bir bölüm için 0-9 arasında değerlendirme notu verilerek genel değerlendirme seviyesi belirlenir.

Toplam sınav süresi 3 saat sürmektedir.

Dinleme : 40dk

Okuma : 60dk

Yazma : 60dk

Konuşma : 10-15dk

IELTS EĞİTİMİMİZ

IELTS gruplarına başlayacak öğrencilere seviye tespit sınavı uygulanır. Öğrenci en az Upper-intermediate seviyesinde olmalıdır. Aksi takdirde önce uygun olan seviyeye getirilip daha sonra IELTS gruplarımıza dahil olması önerilir.

IELTS eğitimimiz toplam 100 saatten oluşur.

Detaylı bilgi için kurumumuza başvurunuz.