SINAV VE SERTİFİKASYON

Sonuçlarınızı Öğrenin...

Dil eğitimlerinde sınav sistemi çoktan seçmeli sorulardan ve kompozisyon şeklinden oluşmaktadır. Sınavlarda değerlendirmeler 100 üzerinden puanlama şeklinde yapılmaktadır. Bu sınavlarda geçme veya kalma yoktur. Ancak 60 puanın altında alan öğrenciler bir sonraki kurda eksik olan puanını 60 ‘a tamamlamak zorundadır. Verilen eğitimlerde seviye ve kurlar şu şekildedir. Her seviye 4 ay ve 4 kurdan oluşur. Seviyelerden herhangi birini bitiren öğrencilerimiz eğitimi boyunca aldığı sınav notlarının ortalaması alınarak kurum sertifikasını almaya hak kazanır. Ayrıca almış oldukları eğitimin tamamlanmasıyla birlikte öğrenci isterse Milli Eğitim Bakanlığının açmış olduğu sınavlara girerek MEB onaylı sertifika alabilir. Bunun için öncelikle MEB’e sınav harcı yatırarak sınav listesine isminin yazdırılması gerekir. Sınavda başarılı olan öğrenci dil sertifikasını almaya hak kazanır.